Roar Stormyr 65 år

22.11.2020

Vi vil gjerne sende ei stor helsing til vår spreke far, svigerfar, farfar og morfar, som blir 65 år den 22.nov. Hilsen fra gjengen på Stord og røbergænj
Gratulasjon