Mathias Opstad Einang

10. juli kunne vi endeleg ønske Mathias velkomen til verda, og Lucas vart stolt storebror. Takknemlege foreldre Ove Blø Einang og Linda Skogvoll Opstad.

Publiseringsdato 15.08.2021
Velkomen til verda